SHLG - Een vangnet bij acute geldnood - Laren Magazine

Inwoners van Barchem, Laren en Lochem helpen bij acute geldnood en hen op weg helpen naar een betere financiële situatie: dat is het doel van de Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen.

LarenMagazine Nr31

“Het maakt niet uit of iemand wel of geen lid is van een kerk of moskee, we zijn er voor iedere inwoner van onze gemeenschappen die acute financiële hulp kan gebruiken”, vertelt Jan Getkate, voorzitter van de SHLG. Hij neemt ons mee in het verhaal achter de stichting.

“De stichting is een samenwerkingsverband van kerken en moskeeën in Laren, Lochem en Barchem”, begint Jan. “We hebben vanuit de raad van de kerken de handen ineengeslagen om hulp te bieden bij acute geldnood. Dat doen we door middel van een eenmalige lening, gift of in een andere vorm. Dan brengen we bijvoorbeeld een tas met boodschappen langs.”

Deze acute hulp is de laatste jaren helaas steeds vaker nodig. “Het is een groot probleem, wat niet altijd even zichtbaar is. We komen het in alle lagen van de bevolking tegen. Ook al heb je een mooi huis en een goede baan, een aantal tegenslagen verder kan de wereld er ineens heel anders uit zien. Ook is er vaak sprake van schaamte: mensen durven niet om hulp te vragen.”

Geen professionele hulpverlening
De stichting bestaat uit zeven bestuursleden vanuit de geloofsgemeenschappen in Barchem, Laren en Lochem (waaronder Larenaar Ben Drogt) en drie anonieme helpers. Jan: “We zijn geen professionele hulpverleners en we werken volledig op vrijwillige basis. De verantwoordelijkheid om bij ons aan te kloppen ligt bij de mensen zelf. Wanneer zij dit doen, staan wij voor ze klaar. Onze drie helpers doen een inventarisatie: wat is er aan de hand, en is financiële ondersteuning hier noodzakelijk? Uiteraard verloopt dit proces discreet en anoniem.”

“Wij zijn er voor acute financiële ondersteuning, daarbij bewaken we dus de grens. Op het moment dat onze middelen niet toereikend zijn, moeten de gemeente en andere professionals ingrijpen. Tot nu toe hebben we gelukkig al veel mensen kunnen helpen die zich hebben aangemeld. Als er voor langere tijd hulp vereist is, helpen we deze mensen in contact te komen met officiële instanties.”

Mooie initiatieven
Met het opgehaalde geld zet de SHLG zich in voor meerdere mooie initiatieven. “Vorig jaar is er, op initiatief van Rita Oortgiesen uit Laren, een buurtkast aan de Boerkamp in Laren geplaatst, waar wij een financiële en materiële bijdrage aan hebben geleverd. Daarnaast steken we ieder jaar, samen met een groot aantal vrijwilligers, veel energie in onze jaarlijkse kerstpakkettenactie, ondertussen een traditie. Afgelopen december hebben we 230 pakketten ingepakt en rondgebracht bij gezinnen die het echt nodig hebben. Het is heel mooi dat we op die manier ons steentje kunnen bijdragen.”

Eens in de twee jaar deelt de SHLG ook ‘kinder-pakketten’ uit voorafgaand aan de zomervakantie. “Die delen we uit aan gezinnen met kinderen, waarvan we weten dat zij dit jaar niet op vakantie gaan. In het pakket zitten verschillende waardebonnen voor het gezin om leuke dingen te doen. Ons doel daarbij is om ook de kinderen die thuisblijven toch met een mooi verhaal terug te laten keren op school na de zomervakantie. Ook laten we zo aan de gezinnen zien dat we er voor ze zijn.”

Zichtbaarder zijn
De SHLG is al ruim vijftien jaar actief. Inmiddels is het bestuur het er over eens dat het tijd is om wat zichtbaarder te zijn. “In deze tijd zijn er meer mensen dan ooit die hulp nodig hebben. Vroeger had de kerk als belangrijke taak om voor vangnetten te zorgen, door ontkerkelijking is dat in de laatste tien jaar minder geworden. Wij willen dat de mensen weten dat we er voor ze zijn als het via de normale overheidsloketten niet meer lukt. Daarnaast spelen kerken en moskeeën nog steeds een rol in deze hulp via de SHLG.”

Vandaar dat de SHLG ook een nieuwe website lanceert (shlg.nl), waardoor contact opnemen nog laagdrempeliger wordt. “Daarnaast zijn we aangesloten bij het zogeheten ‘Platform Minimabeleid’ van de gemeente Lochem, waar veel mooie stichtingen bij betrokken zijn. Samen hopen we de sociale cohesie onderling verder te versterken.”

Iets terug doen voor je directe omgeving
Op dit moment ontvangt de SHLG financiële middelen vanuit de kerken en moskeeën. “Daarnaast hebben we ook een aantal gulle gevers die de stichting een warm hart toedragen”, vertelt Jan. “Ondersteuning is natuurlijk altijd welkom en het helpt ons met het voortzetten van ons werk. We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om twee oproepen te doen. In de eerste instantie een oproep aan de inwoners van Laren en haar bedrijfsleven: mocht je ons financieel kunnen ondersteunen, dan graag! Elke donatie, groot of klein, is van onschatbare waarde. Het zou mooi zijn als jullie hierin iets kunnen betekenen. Iedere euro die bij ons terechtkomt, komt uiteindelijk weer terecht bij degenen die het echt nodig hebben. Zo doe je iets terug voor je directe omgeving.”

Contact opnemen
“En voor eenieder die af en toe financieel in de knel zit: bel of mail ons! Je kunt de stichting bereiken via 06 17 18 03 90 of shlg.lochem@gmail.com. Je kunt bij ons anoniem een boodschap achterlaten. Vervolgens kunnen we samen kijken of we wat voor je kunnen betekenen. We zijn er niet voor niets. Samen zorgen we voor elkaar”, sluit Jan positief af.

Tekst: Door Communicatie • Stef Meilink | Fotografie: Ovii • Britt Haarman

Publicatie: Laren Magazine editie 31

Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen

06 17 18 03 90 
shlg.lochem@gmail.com