Heeft u geldproblemen en kunt u bijvoorbeeld deze maand de huur niet betalen of geen boodschappen doen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen u!

Donateur worden?

Bij SHLG zijn we trots op het feit dat 100% van de giften daadwerkelijk besteed worden aan het realiseren van onze doelstellingen. Maar om ons werk te kunnen blijven doen, kunnen we altijd hulp gebruiken. Elke donatie, groot of klein, is van onschatbare waarde en maakt het verschil voor mensen in financiële nood.

Hoe kunt u helpen?

U kunt ons, als particulier of ondernemer, op verschillende manieren steunen. Op deze manier kunt u iets terugdoen voor de gemeenschap waarin uw bedrijf opereert en mensen in financiële nood ondersteunen.  Enkele voorbeelden:

Euro coins on euro banknotes 2022 08 11 15 41 53 utc

(Eenmalige) donatie

Meer informatie lees u hieronder.

Investors giving money for new idea closed round 2022 12 16 07 13 00 utc

Crowd-fundingactie

Zet een eigen crowdfundingactie op ten behoeve van SHLG

Strongbox with euro money 2023 02 07 23 49 47 utc

Sponsoractie

Zet een eigen sponsoractie op ten behoeve van SHLG.

Eco bag with fresh groceries 2022 11 11 05 48 13 utc

Beschikbaar stellen van gratis producten of diensten

Wilt u SHLG op een van de bovenstaande manieren ondersteunen? Dat kan! 

(Eenmalig) doneren? Stort uw bijdrage op: IBAN nummer: NL97 RBRB 0898 3859 03 t.n.v. Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen

Wilt u een crowdfunding- of sponsoractie organiseren? Neem gerust contact met ons op via tel. 06 17 18 03 90 of shlg.lochem@gmail.com

Beschikbaar stellen van gratis producten of dienst? Neem gerust contact met ons op via tel. 06 17 18 03 90 of shlg.lochem@gmail.com

Download

ANBI-status

Als u een schenking doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals SHLG, mag u deze onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Onze ANBI-status betekent ook dat wij zelf geen schenk- of erfbelasting hoeven te betalen over uw gift. RSIN/FISCAALNUMMER: 815917557 

Heeft uzelf geldproblemen en kunt u bijvoorbeeld deze maand de huur niet betalen of geen boodschappen doen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen

SHLG is een stichting die zich inzet voor het verlenen van hulp aan inwoners van de gemeente Lochem die in financiële nood verkeren. SHLG biedt eenmalige giften of leningen aan om mensen te ondersteunen bij acute geldproblemen (zoals het niet kunnen betalen van de huur of geen boodschappen kunnen doen).  Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder. SHLG werkt samen met andere organisaties en instanties in de gemeente Lochem om mensen zo goed mogelijk te helpen.

Direct contact

06 17 18 03 90