Hulpnummer 0617180390    

"There is a crack in everything
 - that’s how the light gets in"
   (Leonard Cohen)

PERSBERICHT

Actie Kerstpakketten SHLG 2021

Jaarlijks deelt de Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen (SHLG) zo’n 220  kerstpakketten uit aan minder draagkrachtige burgers van Barchem, Laren en Lochem. Dit jaar worden de pakketten rondgebracht op 11 december. Met het verstrekken van de pakketten wil de SHLG mensen laten weten dat ze niet aan hun lot worden overgelaten.
Het regelen van de inkopen, het samenstellen van de pakketten, het opstellen van de adressenlijsten en uiteindelijk de feitelijke aflevering aan huis kan alleen met de grote inzet van vrijwilligers, lokale ondernemers en mensen die de SHLG financieel ondersteunen.
Mocht u in aanmerking willen komen voor een pakket of kent u mensen die een pakket goed kunnen gebruiken neemt u dan contact op met de SHLG. Giften zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

SHLG: IBAN nummer: NL97 RBRB 0898 3859 03

De Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen (SHLG) heeft als doel om individuele financiële steun te verlenen aan personen die buiten de reguliere hulp vallen. De stichting is er voor iedere inwoner van Barchem, Laren (gld.) en Lochem die in financiële nood verkeert en om bepaalde redenen geen beroep (meer) kan doen op overheidsvoorzieningen.

Hulp wordt verleend zonder te kijken naar of te oordelen over de (mogelijke) geloofsovertuiging van de aanvrager. Als u in een situatie bent dat u financiële hulp nodig heeft of wanneer u iemand in uw omgeving kent die financiële hulp kan gebruiken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Iedere aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Uw privacy wordt daarbij gegarandeerd.

De Stichting

RSIN/
FISCAAL
NUMMER: 815917557 

Bestuurssamenstelling:

Jan Getkate (voorzitter) - namens de Protestantse Gemeente Lochem 
Rita Asselman (penningmeester) - namens de Barchkerk Barchem
Jan Doornbos (bestuurslid) - namens de RK geloofsgemeenschap H. Joseph Lochem / parochie HH 12 Apostelen
Willy v.d. Wal (bestuurslid) - namens de Protestantse Kerk Laren
Ayse Boya (bestuurslid) - namens de HDV Selimiye Moskee
Johan Meijer (bestuurslid) - namens de Protestantse Gemeente Lochem
Vacant bestuurslid - namens Remonstranten Lochem
Vacant bestuurslid - namens Apostolisch Genootschap Lochem

Financieel:
Verantwoording vindt achteraf plaats. Download financieel jaaroverzicht

Beleidsplan: Download beleidsplan

De bestuursleden en de hulpverleners doen hun werk om niet. Werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Dit is bepaald in de statuten van de stichting. 

Deelnemers

Het Apostolisch genootschap Lochem

Protestantse Gemeente Lochem

Protestantse Gemeente Lochem

Protestantse Gemeente Laren (Gld.)

Protestantse Gemeente Barchem

Remonstranten Lochem-Zutphen

RK geloofsgemeenschap St. Joseph Lochem (parochie HH Twaalf Apostelen)

Contact

Wilt u contact met ons opnemen?
Dat kan door middel van de volgende mogelijkheden:

Via het Contactformulier
Via email shlg.lochem@gmail.com
Via telefoonnummer 
0617180390

Ook kunt u contact opnemen via de diaconie of caritasinstelling van de deelnemende geloofsgemeenschappen.

Contactformulier

Financiële hulp vragen is niet altijd gemakkelijk. Zien dat er behoefte aan hulp is in uw omgeving, kan voor u een reden zijn om anderen op ons bestaan te attenderen.

U kunt de werkzaamheden van de stichting ook steunen door een bijdrage te storten op:
IBAN nummer: NL97 RBRB 0898 3859 03
t.n.v. Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen

Nieuws

ANBI informatie:
RSIN/FISCAALNUMMER: 815917557
Contact:
Hulpnummer 0617180390
Email: shlg.lochem@gmail.com

Ontwerp en realisatie: Notrot Media